پشتیبان فنی : 01133701702 09335427371
Roudemy.com
پرتال آموزش الکترونیکی Roudemy E-Learning Portal پذیرش و ثبت نام آنلاین دانشجو
واحد پذیرش و ثبت نام
ردیف نام کارشناس سمت کارشناس شماره پست الکترونیکی
واتساپ مستقیم داخلی
1 مشکواتی معصومه کارشناس پذیرش و ثبت نام 09219770920 011-33701700 109 ucr.paziresh@gmail.com
2 طالبی صدیقه 09219770940 011-33701701
3 پورصالحی منیژه
واحد آموزش و تحصیلات تکمیلی
ردیف نام کارشناس سمت کارشناس شماره پست الکترونیکی
واتساپ مستقیم داخلی
1 رحمانی شهناز مدیر آموزش 09335427897 011-33219510 123 ucr.Amoozesh1@gmail.com
1 خدادادی مهدی امور اساتید و کلاس های آنلاین و آموزش الکترونیک 09335427371 011-33701702 120 ucr.Amoozesh12@gmail.com
2 افضلی سوژا کارشناس رشته ارشد(تحصیلات تکمیلی ) 09335428244 011-33701703 122 ucr.Amoozesh2@gmail.com
3 قربانی فاطمه کارشناس رشته مکانیک - تاسیسات - علوم ورزشی - زبان-میکروبیولوژی - زیست شناسی 09335427535 011-33701704 112 ucr.Amoozesh3@gmail.com
4 شاه صنم مهسا کارشناس رشته بازیگری- سینما- گرافیک 09335427231 011-33701705 113 ucr.Amoozesh9@gmail.com
5 کیا کجوری فاطمه کارشناس رشته کامپیوتر- صنایع غذایی- مهندسی صنایع- مدیریت دولتی، بازرگانی، صنعتی ICT 09335428287 011-33701706 114 ucr.Amoozesh4@gmail.com
6 سلمانی فاطمه کارشناس رشته حسابداری 09335427673 011-33701707 115 ucr.Amoozesh5@gmail.com
7 فلاح نیا ضحا کارشناس رشته برق - مهندسی پزشکی 09335427931 011-33701708 116 ucr.Amoozesh6@gmail.com
8 معصومی زینب کارشناس رشته حقوق- روانشناسی- مشاوره 09335427548 011-33701709 117 ucr.Amoozesh7@gmail.com
9 هاشم پور فاطمه کارشناس رشته های عمران- معماری 09335428248 011-33701710 118 ucr.Amoozesh8@gmail.com
واحد مالی دانشجویی
ردیف نام کارشناس سمت کارشناس شماره پست الکترونیکی
واتساپ مستقیم داخلی
1 داور آتنا کارشناس مالی دانشجویی 09335427948 011-33217020 119 ucr.mali2@gmail.com
2 شاه صنم مهسا جانشین کارشناس مالی دانشجویی 09335427231 011-33701705 113 ucr.Amoozesh9@gmail.com
واحد پژوهش و امور فرهنگی
ردیف نام کارشناس سمت کارشناس شماره پست الکترونیکی
واتساپ مستقیم داخلی
1 جلال فریما کارشناس پژوهش 09335427041 011-33700123 106 ucr.pajoohesh@gmail.com
2 حسینی زهرا امور دانشجویی و فرهنگی 09335427533 011-33217001 121 ucr.daneshjooei@gmail.com
اخبار
کلیپ های آموزشی
آموزش نحوه استفاده از سامانه آموزش الکتورنیکی در وب سایت روزبهان
کلیپ آموزشی استفاده از نرم افزار کلاس آنلاین adobe connect
کلیپ آموزشی استفاده از نحوه ورود به کلاس آنلاین (ادوب کانکت) از طریق lms Roudemy
نحوه بارگزاری پاسخ نامه تشریحی در آزمون آنلاین از طریق کامپیوتر
نحوه آپلود کردن عکس پرسنلی در نرم افزار مودل به منظور شناسایی دانشجو در آزمون الکترونیکی