پشتیبان فنی : 01133701702 09335427371
Roudemy.com
پرتال آموزش الکترونیکی Roudemy E-Learning Portal پذیرش و ثبت نام آنلاین دانشجو

کارآفرینی

خاکزادیان مهدی

   8 - 10

استاتيک و مقاومت مصالح در مهندسي پزشکي

رمضاني ليلا

   9 - 10

ریاضی1

محفلی خدیجه

   12 - 14

معادلات دیفرانسیل

اسماعیلی اسماعیل

   14 - 16

سازه هاي بتن آرمه 2

اکبر پور سوده

   15 - 16

روشهاي تعمير و نگهداري ساختمان

احمدي کيوان

   17 - 18

بررسي کتابهاي درسي راهنمايي

علي نژاد امين

   8 - 9

فیزیک 1

قاسم زاده فاطمه

   10 - 13

سازه هاي بتن آرمه 1

اکبر پور سوده

   12 - 13

ماشين هاي الکتريکي 2

طغاني ياسر

   14 - 15

مقدمات مکانيک حرکت انسان

فلاحي - آرمان

   15 - 16

اصول مهندسي تونل

قلي نژاد پاجي آرمان

   17 - 18

مباني زبان شناسي

علي نژاد امين

   10 - 11

زبانشناسي مقابله اي و تحليل خطاها

علي نژاد امين

   12 - 13

آز مدار الکتريکي

غلاميان مهدي

   14 - 15

ریاضی گسسته

خاکساری مقداد

   16 - 19

روشهاي اجرايي ساختمان

سلامي محسن

   17 - 18

دو و ميداني 2

گلباشي حسين

   10 - 11

اصول روش ترجمه

رنجبر سعيد

   12 - 13

مقاومت مصالح1

احمدي کيوان

   14 - 15

آزمايشگاه الکترونيک 1

غلاميان مهدي

   16 - 17

شنا1

دريکنده مريم

   17 - 18

فوتبال/فوتسال1

گلباشي حسين

   12 - 13

توزيع انرژي الکتريکي

احمدی مهرداد

   14 - 15

کليات زبان شناسي 1

رنجبر سعيد

   16 - 17

سنجش و اندازه گيري در علوم ورزشي

فلاحي - آرمان

   17 - 18

ترجمه متون ساده

رنجبر سعيد

   14 - 15

ارزش های دفاع مقدس

عبدی علی

   18 - 20

ورزش هاي رزمي

گلباشي حسين

   14 - 15

مهندسي پي

معتقدي حسين

   18 - 19

ويروس شناسي

آهنگر دارابي محبوبه

   8 - 9

مديريت خدمات بهداشتي -درماني

رمضاني ليلا

   9 - 10

ساختار تنوع گياهي

آهنگر دارابي محبوبه

   11 - 12

آمادگي جسماني2

جعفري مهران

   13 - 14

متون خارجي در علوم ورزشي

خدابخشي صاحبي محمد علي

   15 - 16

خواندن پايه

مرزبان امير

   18 - 19

دستور زبان پيشرفته

سبک روح-فرزانه

   9 - 10

بيان شفاهي داستان 1

سبک روح-فرزانه

   11 - 12

سنجش و ارزيابي

مرزبان امير

   14 - 15

مباني فيزيولوژي جانوري

فرهادي محلي-مهدي

   15:30 - 16:30

روش تحقيق

مرزبان امير

   12 - 13

شعر ساده

مرزبان امير

   16 - 17

شيمي آلي 1

عموزاد فاطمه

   8 - 9

ساختار و تنوع جانوري

فرهادي محلي-مهدي

   17 - 18

مقاومت مصالح 2

احمدي کيوان

   14 - 15

پول،ارزوبانکداري

رستگار-مجيد

   16 - 17

مهندسي ترابري

مومني بادله محمد

   17 - 18

راهسازي

مومني بادله محمد

   14 - 15

اصول مهندسي پل

جمالي سيد ميلاد

   16 - 17

متره و براورد و پروژه

سلامي محسن

   17 - 18

تجزيه و تحليل سيگنال ها و سيستم ها

غلاميان مهدي

   16 - 17

اقتصاد مهندسي

قلي نژاد پاجي آرمان

   18 - 19

تکنيک پالس

غلاميان مهدي

   19 - 20

آزمايشگاه فيزيک 1

حسيني فاطمه

   8 - 9

آزمايشگاه فيزيک 2

حسيني فاطمه

   9 - 10
اخبار
کلیپ های آموزشی
آموزش نحوه استفاده از سامانه آموزش الکتورنیکی در وب سایت روزبهان
کلیپ آموزشی استفاده از نرم افزار کلاس آنلاین adobe connect
کلیپ آموزشی استفاده از نحوه ورود به کلاس آنلاین (ادوب کانکت) از طریق lms Roudemy
نحوه بارگزاری پاسخ نامه تشریحی در آزمون آنلاین از طریق کامپیوتر
نحوه آپلود کردن عکس پرسنلی در نرم افزار مودل به منظور شناسایی دانشجو در آزمون الکترونیکی