پشتیبان فنی : 01133701702 09335427371
Roudemy.com
پرتال آموزش الکترونیکی Roudemy E-Learning Portal پذیرش و ثبت نام آنلاین دانشجو

هوش مصنوعی

گوران ساناز

   8 - 8

ساختمان داده ها

گوران ساناز

   11 - 12

ریاضیات و معماری

قایخلو سمیه

   14 - 15

ساختمان 2

منصوری-امیر

   15 - 16

مهندسی اینترنت

هاشمی سید احمد

   17 - 18

سیستم مالی شرکت- سیستم اطلاعاتی شرکت

محمودی-علی

   11 - 12

طراحی معماری 4

رسولی-مسعود

   14 - 15

اقتصاد خرد

توکلی-عباس

   15 - 16

مالی1

فلاح-حامی

   17 - 18

مباحث ویژه 1- طراحی وب

گوران ساناز

   14 - 15

حسابداری ابزار عقود اسلامی

محمودی-علی

   15 - 16

مالیاتی1

سیفی-جواد

   17 - 18

شبکه های کامپیوتری

هاشمی سید احمد

   14 - 15

مالیاتی2

فلاح-حامی

   15 - 16

تاسیسات الکتریکی و تنظیم شرایط اقلیمی

مجیدیان-علیرضا

   18 - 19

بهایابی1

سفی-جواد

   14 - 15

طراحی معماری 2

صمیمی-ندا

   16 - 17

مقدمات طراحی معماری3

نباتی-احد

   18 - 19

مبانی نظری معماری

رادی-تارا

   8 - 9

معماری اسلامی 1

موسوی-سیده زهرا

   9 - 10

زبان تخصصی

ایمانی-مریم

   12 - 13

مصالح شناسی ساختمان

زارع-محمود

   13 - 14

حسابداری میانه2

مقامی-علیرضا

   15 - 16

فرهنگهنر و هویت ایرانی اسلامی

مرکزی-آزرم

   18 - 19

مقدمات طراحی معماری2

حسن زاده-زهرا

   8 - 9

طراحی معماری 5

طالبی-اله یار

   9 - 10

معماری اسلامی2

موسوی-زهرا

   12 - 1300

کارآفرینی گروه حسابداری -135016

محمودی-علی

   14 - 15

مقدمات طراحی معماری1

کاظمی-نیما

   15 - 16

فرایند طراحی معماری

ایمانی عمادی-مریم

   9 - 10

تنظیم شرایط محیطی

ایمانی عمادی-مریم

   14 - 15

ایستایی

مسکار-میعاد

   16 - 17

بیان معماری1

منوچهری-هدیه

   10 - 11

طراحی معماری 1

یزدی-فاطممه

   14 - 15

تحلیل سایت و فضا

ایمانی عمادی-مریم

   16 - 17

معماری معاصر2

رادی-تارا

   10 - 11

انسان طبیعت معماری

موسوی-زهرا

   14 - 15

مقررات ملی ساختمان

عبدی-مازیار

   16 - 17

فرم و فضا

کاظمی-نیما

   10 - 11

طراحی معماری3

منصوری-امیر

   14 - 15

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

سلامت پور-سیاوش

   14 - 15

اصول مرمت و حفاظت

رادی-تارا

   14 - 15

طراحی پایه 1

نسیمی-نغمه

   14 - 15

اخبار
کلیپ های آموزشی
آموزش نحوه استفاده از سامانه آموزش الکتورنیکی در وب سایت روزبهان
کلیپ آموزشی استفاده از نرم افزار کلاس آنلاین adobe connect
کلیپ آموزشی استفاده از نحوه ورود به کلاس آنلاین (ادوب کانکت) از طریق lms Roudemy
نحوه بارگزاری پاسخ نامه تشریحی در آزمون آنلاین از طریق کامپیوتر
نحوه آپلود کردن عکس پرسنلی در نرم افزار مودل به منظور شناسایی دانشجو در آزمون الکترونیکی